Hotuba ya Mhe. Hussein Ali Mwinyi – Rais wa Zanzibar.